19360619 - I tävlingen om Slitepokalen

I tävlingen om Slitepokalen

har Fårö skyttegille hemburit första pris, vilket nu kunnat definitivt konstateras, sedan uppgifter från de olika gillena ingått. Någon prislista har dock ännu icke hunnit uppgöras, varför vi senare skola återkomma till densamma.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Juni 1936
Nr 140