19360619 - Statsbidrag till torrläggningsföretag.

Statsbidrag till torrläggningsföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t bevilja bidrag från statens avdikningsanslag med 5,170 kr. till Mickelgårds dikningsföretag av år 1936 i Närs socken, och 500 kr. till Sicklings dikningsföretag av år 1935 i Klinte socken. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Juni 1936
Nr 140