19360620 - Fastighetsauktion i Lärbro.

Fastighetsauktion i Lärbro.

Lördagen den 27 juni kl. 2 e. m. låter lantbr. Heliodor Hellgren, Vägome till följe avflyttning försälja sina i sambruk varande fastigheter: 79/1000 mtl St:a Vägome om 9 ½ tl. åker och tomt, 10 tl. skog m. därå uppf. förstkl. åbyggn.,
3/128 mtl L:a Vägome om 4 tl. åker, 1/30 mtl L:a Bjers om 9 tl. åker, 4/512 mtl L:a Bjers om 30 tl. betesmark,
8/288 mtl Gisslauser om 5 tl. åker och
11/576 mtl Gisslauser om 2 ½ tl. åker.,
All åker täckd. o. av bästa beskaffenhet. Säljes m. ell. ut skörd samt varje hemmansdel f. sig ell. i helhet.
Prövningsrätt förbehålles. Närmare vid auktion.
Visby den 20 juni 1936.
Emil Englund,
Adelsgatan 13. Tel. 76.Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141