19360620 - Gotlands luftskyddsförenings styrelse

Gotlands luftskyddsförenings styrelse

sammanträdde går i länsstyrelsens sessionssal under landshövding Rodhes ordförandeskap. Härvid utsågs till vice ordförande landssekreterare Abr. Löf, till sekreterare kapten T. Jacobsson och till skattmästare bankkassör H. Nyman. Till ledamöter i verkställande utskottet utsågos major G. Silvén, Visby, ordförande, direktör A. de Jounge, Slite, och disponent T. Lindman, Roma. I utskottet ingå dessutom som självskrivna medlemmar sekreteraren och skattmästaren. Till suppleanter valdes ingenjör O. Damstedt, Slite, och rektor A. Åkesson, Klintehamn.Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141