19360620 - Prostvisitation

Prostvisitation

förrättas i går, i dag och i morgon i Dalhems pastorat. Till visitator har förordnats kyrkoherde Artvid Ruhr i Roma.Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141