19360620 - Ångaren Nestor på grund.

Ångaren Nestor på grund.

Ångaren Nestor, f. d. Gotland, har denna vecka övertagit Gutes tur på lanthamnarna, medan Gute ligger på varv för sedvanlig översyn. På väg mot Burgsvik i natt råkade Nestor vid 1-tiden gå på grund vid Grumpevik i Vamlingbo omkring 8 distansminuter söder om Valar. Ångaren står ganska hårt på. Bärgningsångaren Poseidon, som är stationerad i Fårösund, har avgått till strandningsplatsen för att assistera. Olyckan ägde rum under stark dimma.
Då Gotland skulle ha gått ordinarie tur härifrån i afton till Nynäshamn måste denna tur med anledning av det inträffade inställas, då samtliga övriga bolagets ångare i afton avgå från olika hamnar på fastlandet till Visby. I morgon förmiddag avgår emellertid ångaren Drotten härifrån till Nynäshamn och medtager då även de III klass passagerare, som eljest skalle medföljt Nestor i afton.Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141