19360620 - Bröllop

Bröllop

firas om söndag mellan styrmannen i rederiaktiebolaget Nordstjernan sjökapten Ingemar Ihre och fröken Lisa André, dotter till sjökapten Alfred André och hans maka, född Hay, Narvik. Vigseln förrättas kl. ½ 6 e. m. i Dalhems kyrka, där brudhummens farfarsfar en gång varit herde, av kontraktsprosten G. Reuser.Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141