19360622 - Stångaspelen.

Stångaspelen.

Gotlands största idrottstävlingar hållas å Gunibaldeäng i Stånga söndagen den 5 juli 1936.
Tävlingarna komma att Omfatta:
1) Sluttävlingar i fram- och bakpärk.
2) Varpa fördelad i 5 klasser: a) Mästerskapsklassen; b) Klass II c) Klass III; d) Rekrytklassen samt klass IV för deltagare som begagna stenvarpor utan tag.
3) Stångstörtning.
4) Gotländsk femkamp, omfattande: a) Löpning 100 m., b) Längdkast med varpa, c) höjdhopp, d) Stångstörtning, e) Ryggkast.
5) Höjd- och längdhopp.
Avgiften är som vanligt 1 kr. pr. deltagare och idrottsgren.
Spelen inledas kl. ½ 10 f. m. med fältgudstjänst av kyrkoherde G. A. Kronqvist, Burs. Kl. 10 f. m. Upprop. Omkr. kl. 8 e. m. prisutdelning av landshövding A. E. Rodhe.
Anmälan om deltagande till folkskoll. R. Dahlgren, Stånga senast måndagen den 29 juni.
Vid Stångaspelen i år komma samtliga »Föreningen Gotländsk Idrotts» vandringspris bli föremål för tävling.
Föreningen Gotländsk Idrott.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142