19360622 - Död. Matilda Karolin Stenberg.

Vår kära syster Matilda Karolin Stenberg avled stilla i tron på sin Frälsare fredagen den 19 juni, i sitt 61 levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, syskon, släkt och vänner samt Sjonhems Baptistförsamling.
Bjärby i Sjonhem 22 juni 1936.
Mila och Oscar Stenberg.

O, vad sällhet det skall bliva när Guds barn få komma hem. Ingen kan den fröjd beskriva att få bo i himmelen.
Vara hemm a, vara hemma, fri från sorger och besvär.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142