19360622 - Ångaren Nestors grundstötning

Ångaren Nestors grundstötning

visade sig vara av lindrig natur. Ångaren hade vid olyckstillfället gått endast med helt ringa fart, varför de också stod endast lätt på. Bärgningsångaren Poseidon hade icke några svårigheter att draga ångaren av grundet. Båda fartygen gingo därefter in till Burgsvik på natten till söndagen, och igår lossade och lastade Nestor där samt avgick senare till Klintehamn. Nestor kom in hit till Visby i middags och avgår i kväll härifrån till Stockholm.
Ångaren har icke ådragit sig några skador.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142