19360622 - Kyrkostämmans beslut står fast.

Kyrkostämmans beslut står fast.

Länsstyrelsen har lämnat utan avseende de besvär, som John Th. Johansson, Engvards i Träkumla anfört över Träkumla kyrkostämmas den 29 dec. 1935 fattade beslut att för rösträtts utövande vid stämman låta i röstlängden avpricka de vid stämmans början närvarande.
Klaganden hade yrkat, att stämman måtte förklaras ogiltig samt att ny stämma måtte utlysas.
Länsstyrelsen har visserligen funnit, att det av klaganden anmärkta förfarandet icke överensstämmer med lag och författning, men anser dock, att åtgärden, icke inverkat på de vid stämman fattade besluten.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142