19360625 - Femtio år

Femtio år

fyller på lördag agronom Gösta Gradelius, Bjers i Lärbro.
Femtioåringen, som är född i Othem och utexaminerades från Alnarp 1909, tjänstgör i sin kommun som ordförande i valnämden och ledamot av kyrkorådet. Han är vidare ombudsman i bondeförbundet och styrelseledamot i Gotlands ortsförbund av R. L. F.
— Femtio år fyller i morgon lantbrukaren Vilhelm Bergvall, Hexarve i Buttle, tidigare ordförande i socknens kommunalnämd.Gotlands Allehanda
Torsdagen 25 Juni 1936
Nr 144