19360625 - Förlovning

Förlovning

mellan tjänstemannen i Dagens Nyheter Gunnar Göthe och fröken Margit Pettersson, dotter till framlidne järnhandlare W. Pettersson och hans maka, Havdhem, har eklatenats.Gotlands Allehanda
Torsdagen 25 Juni 1936
Nr 144