19360625 - Till årets val

Till årets val

har socialdemokratiska partidistriktet på Gotland efter omröstning fastställt en lista upptagande i nämd ordning hrr K. Söderdahl, Visby, Karl Sandgren, Visby, Herman Engström, Slite C. O. Nilsson, Visby, Fred. Vennerström, Fide, och Albin Nyberg, Follingbo.
Den fastställda listan sammanfaller med distriktsstyrelsens förslag utom i det avsendet, att andra och tredje namnen genom omröstningen bytt plats.Gotlands Allehanda
Torsdagen 25 Juni 1936
Nr 144