19360626 - Vigsel.

Vigsel.

Midsommaraftonen sammanvigdes i Lunds domkyrka teol. kand. Karl Magnus Svensson, Lund, och fröken Karin Söderström, dotter till framlidne lantbrukaren Carl Söderström, Lärbro, och hans maka, född Johansson.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145