19360626 - Bibelvecka i Burs.

Bibelvecka i Burs.

Även i år hålles en bibelvecka vid Ganne i Burs. Lärare bliva i år dr A. P. Franklin och pastor Efr. Fraim från Stockholm. Även flera talare komma att medverka i de offentliga mötena.
Söndagen den 28 dennes är första dagen i bibelveckan, och avslutningsmötet hålles söndagen den 5 juli kl. 7 e. m. i Burs kyrka. Sångare under ledning av musikdirektören Erik Franklin, Göteborg, komma att deltaga i alla möten.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145