19360626 - Inför Stångaspelen.

Inför Stångaspelen.
Stångaspelens förtävlingar

i Gumbaldeang nu om söndag ha lockat ett större antal deltagande lag an vanligt och några nya lag ha tillkommit, vilket ju är glädjande och visar, att det gotländska pärkspelet fortfarande omfattas med intresse, ja, måhända ärpå väg mot »högkonjunktur.» Det ka,nske icke står så länge på förrän man i varenda socken på »lekvallen» får se pärkpelare i farten på söndagarna — på samma gång som varpkastare.
Förtävlingarna om söndag äro som bekant indelade i två klasser, mästerskapsklass och A-klass. Till mäster skapeklassen äro anmälda följande lag: Visby bollklubb, (pärkkarl E. Lundgren), När (G. Jacobsson), Lau I (J. Larsson), Sanda I (O. Johansson), Levide (A. Nilsson), Stånga, (II. Svensson), Bars (G. Nilsson), Gothem (J. Arvesson).
I A-klassen äro nio lag anmälda.
Allt som allt deltaga 17 lag i bakpärk och 11 i frampärk. Bland de nytillkomna lagen märkas Alva, Vänge och Lokrume. Tyvärr är ej Näs med i år på grund av att lagets pärkkarl befinner sig på fastlandet. Det är skada på ett sådant gott lag. Hablingbo är ej heller med.
Anmälningstiden för varpa och de övriga idrottsgrenarna vid Stångaspelens sluttävlingar söndagen därpå utgår nu om måndag.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145