19360626 - Landsbygden. Hogrän.

Landsbygden.

HOGRÄN, 26 Juni.
Dödsfall. Smeden Lars Manus Lindavist vid Butera avled stilla igår i en ålder av 70 år. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145