19360627 - Orrhönan fridlyst

Orrhönan fridlyst
jakttiden för hare förkortas.

K. m:t har förordnat, att tiden för jakt efter hare på Fårön skall taga sin början den 1 nov. i stället för den 1 okt. Samtidigt har orrhönan fridlysts i hela Gotlands län under tre år. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Juni 1936
Nr 146