19360627 - Arvsfonden får intet.

Arvsfonden får intet.

Stockholm, 27 juni. (TT Spec.) Advokatfiskalen i kommarkollegiet har godkänt ett av avlidna änkefru Elisabeth Thomasine Oskaria Enström från Angelbos i Lärbro socken 1933 upprättat testamente, varigenom hon förordnat, att all hennes efterlämnade kvarlåtenskap skulle lika fördelas mellan nio släktingar och en väninna till henne. Änkefru Enström avled den 17 september 1935 och efterlämnade enligt den efter henne förrättade bouppteckningen ingen annan arvinge än allmänna arvsfonden. Behållningen i boet efter henne utgjorde enligt bouppteckngen 2,666 kr. 79 öre.Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Juni 1936
Nr 146