19360627 - Weekendresor till Burgsvik

Weekendresor till Burgsvik

efter samma grunder och till samma pris som till Ljugarn är en nyhet i turistlivet på Gotland. Sedan nu hotell Karlshäll i Burgsvik kommit under ny regim ha dylika weekendbiljetter införts och gälla sålunda för resa med järnvägen tur och retur Burgsvik samt logi och vivre på hotellet från lördag afton till söndag afton, ev. måndag morgon. Baden äro fria.
Vi ha tidigare påpekat da weekendresor, som på enahanda sätt kunna företagas till Ljugarn och man har all anledning förmoda, att de sålunda införda möjligheterna till en angenäm och billig veckohelg skola senteras av både fastlänningar och visbybor.Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Juni 1936
Nr 146