19360629 - I här fört handelsregister

I här fört handelsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar:
den 18 maj: att Anna Viktoria (Tora) Matilda Ahlberg ämnar i Rone socken, postadress Ronehamn, idka caferörelse under firma Cafe Solbacken Tora Ahlberg;
den 26 maj: att Carl Erik Kristian Hansson ämnar i Fröjels socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma C. E. Hanssons Maskin- & Cykelaffär;
den 29 maj: att Axel Josef Gustafsson ämnar i Klinte socken, postadress Klintehamn, idka handelsrörelse under firma Axel J. Gustafsson;
den 2 juni: att Karl Gustaf Lind ämnar i Slite köping, postadress Slite, idka handel under firma K. G. Lind, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Roma socken;
den 3 juni: att Olof Anshelm Emanuel Söderberg ämnar i Vänge socken, postadress Bjärges, idka handelsrörelse under firma A. Söderbergs smidesverkstad.;
den 10 juni: att John Evert Eriksson ämnar i Öja socken, postadress Burgsvik, driva hotellrörelse under firma Hotell Karlshäll J. Eriksson;
den 12 juni: att Thure Johan Petter Persson ämnar i Östergarns socken, post, adress Katthammarsvik, idka handelsrörelse under firma Thure Persson.
Visby i landskansliet den 25 juni 1936.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Juni 1936
Nr 147