19360629 - Lysning

Lysning

till äktenskap har avkunnats mellan direktör Arthur Elvegård, Svenska Förnicklingsfabriken, Stockholm, och fröken Anna-Lisa Klint, dotter till hr Karl Klint, Fårösund och hans maka, född Rosén.
— Lysning har även avkunnats mellan sergeanten vid A. 7 Gösta Nilsson och fröken Mona Elmstedt, Roma, dotter till smedmästare G. Elmstedt, Svängsta, och hans framlidna maka.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Juni 1936
Nr 147