19360629 - På sin femtioårsdag

På sin femtioårsdag

i lördags blev agronom G. Gradelius Lärbro, föremål för synnerligen hjärtliga och omfattande hyllningar, vittnande om den aktning och uppskattning han åtnjuter i vida kretsar.
Redan kl. 4,30 på morgonkvisten väcktes jubilaren av salut utanför fönstret. Det var grannarna, som på detta sätt framburo sina gratulationer, och som en kontrast mot denna litet kraftiga uppvaktning underhöllo de kända spelmännen bröderna Pettersson en stund med glada låtar. Kl. 6 uppvaktade Lärbro sångförening i toner, och ungefär samtidigt anlände kyrkorådet, som överlämnade en käpp med silverkrycka. Litet senare på dagen infunno sig representanter för bondeförbundets och R. L. F:s styrelser med en ståtlig minnesgåva samt en vacker textad adress. Från en del enskilda Lärbrobor överlämnades vidare en subskriberad gåva, ett guldur. och även i övrigt voro de privata gratulanterna talrika under hela dagen. Skörden av blommor och telegram var överväldigande.
På aftonen voro en del inbjudna samlade i jubilarens hem, där hyllningar fortsatte i olika former.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Juni 1936
Nr 147