angfartyget_visby-1924.jpg

19360630 - Söckendaglig postföring Burgsvik—Sundre?

Söckendaglig postföring Burgsvik—Sundre?

Hamra kommun anhåller hos generalpoststyrelsen, att antalet turer vid lantbrevbäringslinjen Burgsvik-Hamra-Vamlingbo undre måtte ökas till en varje söckendag. Ansökningen motiveras med, att postmängden, som redan tidigare varit stor nog för söckendagliga turer, nu ökats ytterligare. Vidare påpekas de olägenheter, som vidlåda nuvarande postföring, bl. a. att tisdagstidningarna erhållas först torsdag morgon. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148