19361203 - Skogsauktion

Skogsauktion

Auktion å 293 kbm. skog å Mullvalds komministerboställe och 150 kbm. å Gammelgarns annex hålles å Pastoratsexpeditionen i Ardre måndagen den 14 dec. kl. 10 f. m. Stämplingslistor finnas till påseende hos Gustaf Nilsson, Alsarve i Ardre, och Karl Klintström, Gartarve i Gammelgarn. Närmare tillkännagivanden före auktionen.
Prövningsrätt förbehålles. Pastoratskyrkorådet.Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282