19361205 - Lösöreauktion i Västkinde.

Lösöreauktion i Västkinde.

Tisdagen den 8 dec. kl. 12,30 e. m. låter (GUST. JACOBSSON, Bläsums, på grund av fastighetens försäljning genom auktion avyttra: 1 häst, vallack, 14 år, 1 kalvfärdig kviga, 25 st. höns. Lastdragare, arbetsvagn, kultivator, 11 pin., slätharv, 60 pin., hästhacka, frösåningsmaskin, vänd-plog, sättare o. foderhäckar, sladd, kälkar, svänglar, skjuthacka, decimalvåg, dragkärra, sele, slipsten, 3 prydnadsurnor av cement, div. handredskap och snickareverktyg m. m. 1 parti hö, halm och rotfrukter, potatis. Div. inre lösegendom samt en herrcykel.
Betalningsanstånd till den 1 maj 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 2 december 1936.
Frifiof Jacobsson.Gotlands Allehanda
Lördagen 5 December 1936
Nr 284