19361205 - Skogsauktion i Stenkumla.

Skogsauktion i Stenkumla.

Lördagen den 12 dec. 1936 kl. 1 e. m. försäljes medelst offentlig auktion i Stenkumla skola 335 kbm. skog, utstämplad i mindre poster i Västerhejde, Vall o. Hogrän. Betalningsanstånd till den 1 juni 1937 mot avlämnande av godkänd borgen. Stämplingslängder tillgängliga hos C. Munthe, Stenstu, Västerhejde, och N. Johansson, Hardings, Vall.
Pastoratskyrkorådet.Gotlands Allehanda
Lördagen 5 December 1936
Nr 284