19361207 - Järnvägstrafiken.

Järnvägstrafiken.

På grund av betkampanjens avslutande ändras tågtidtabellerna sålunda: A linjen Lärbro—Visby indrages fr. o. m. torsdagen den 10 december persontåget n:r 6 a, som avgått från Visby kl. 15,25 och ank. till Lärbro kl. 16,18. 1 stället återinsättes det blandade tåget n:r 6 enligt förutvarande tidtabell med avgång från Visby kl. 14,40 och ank. till Lär-bro kl. 16,05. Persontåget n:r 5 a, som avgår från Lärbro kl. 9,47 och ank. till Visby kl. 10,40, kommer fortfarande att bibehållas.
A Klintehamn—Roma och Slite—Roma järnvägar tillämpas fr. o. m. torsdagen den 10 december den tidtabell, som var gällande före betkampanjens början den 1 oktober 1936.
Järnvägsförvaltningarna.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285