19361207 - Hjälp åt fiskare.

Hjälp åt fiskare.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m :t tillerkänna fiskaren V. Andersson, Västkinde, 75 kr. utan återbetalningsskyldighet på grund av förlust av fiskredskap. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285