19361207 - Föreningen för den varmblodiga hästaveln

Föreningen för den varmblodiga hästaveln

beslöt vid styrelsesammanträde på lördagen att tilldela sina stipendier för hästskötare åt Karl Erik Larsson, Suderbys i Källunge, och Alvar Johansson, Gardarve i Fardhem, för utbildning vid Flyinge hingstdepå, samt åt Bror Magnusson, Östergårda i Stenkyrka, och Einar Engström, Folka i När, för utbildning vid Strömsholms hingstdepå.
Styrelsen beslöt att Uttala sig för, att statens varmblodiga hingstar på Gotland måtte för nästa år placeras på samma stationer som i år, möjligen att den i Ljugarn stationerade hingsten i stället borde placeras i Vänge.
Den nedåtgående frekvensen av betäckningar vid de varmblodiga hingstarna diskuterades och styrelsen ansåg, att det bästa sättet att motverka denna tendens vore, att staten betalade ett högre pris vid uppköp av remonter, vilket skulle verka stimulerande på intresset för den varmblodiga hästaveln.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285