19361207 - Landsbygden. Björke.

Landsbygden.

BJÖRKE, 6 dec.
Lärbrobarnen gåvo aftonunderhållning i Björke skola lördagen den 5 dec. De ha ju mer och mer fått rykte omsig för sin färdighet att hantera stråken. Att de också kunna sin sak som deklamatörer och skådespelare Ar måhända mindre bekant. Sin färdighet i båda sakerna visade de emellertid prov på i Björke i lördags. Deras spelmansglädje kan inte den buttraste människa i världen motstå, och nog lever man med, när de deklamera Fröding och andra diktare. De björkebor, som infunnit sig, hade en glad kväll det syntna och hördes när de gingo hem, Det hördes och syntes 'också, när man applåderade. Så klappar man inte händerna av artighet utan av övertygelse och Känsla, Kunde man sedan i sen kväll gå till sängs utan att gnola på Åkermans polska, tiamins, skratt- och brännvinsdito under det man sparkade skorna under sången? Och nog visslade man ut ljuset med en eller ett par takter av Groddars vals. — Behållningen av aftonen var hr Fredicson nog generös låta stanna i Björke. Till vad? Ja, det är en hemlighet, som ingen människa vet.
Tack ska ni ha, hr Fredricson, Knut, Sigrun, Jag Tyrs och — ja, vad hette ni andra. Jag borde skämmas, men här svek mitt gamla minne.
Melker.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285