19361208 - I här fört handelsregister

I här fört handelsregister

hava nedan-nämnda dagar intagits följande anmälningar:
den 18 november 1936:
Per Anton Livius Johnsson ämnar i Tofta socken, postadress Gotlands-Tofta, idka handelsrörelse under firma Anton Johnsson;
Alrik Alfred Lennart Lingström och Georg Olof Esaias Wahlgren ämna i Mästerby socken, postadress Bander, i bolag idka handelsrörelse i samband med hantverk under firma Lingströms & Wahlgrens Sadelmakeri, Bander. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
den 24 november 1936:
Harry Johan Stenberg ämnar i Burs socken, postadress Stånga, idka handelsrörelse under firma Harry Stenberg;
den 25 november 1936:
den av Karl Gustaf Josef Helting i Hemse socken under firma Hellings cykel- och sportaffär idkade handelsrörelsen har upphört;
Maria Mathilda Hening ämnar i Hemse socken, postadress Hemse, idka handelsrörelse under firma Halling Cykel- och Sportaffär. Till prokurist för rörelsen har antagits försäkringsinspektören Karl Gustaf Josef Helting i Hemse.
Visby i landskansliet den 27 november 1936.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286