19361208 - Svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap

har k. m :t beviljat finska undersåten husföreståndarinnan Karin Maria Jaatinen i Västkinde. (P.)Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286