19361208 - Biograferna.

Biograferna.

Gunnar Widegren hör otvivelaktigt till de mera populära författarna i vårt land f. n., och hans böcker filmas flitigt. Turen har nu kommit till "Under falsk flagg", vilken i går under namnet "Fröken blir piga" hade premiär på Visbybio. Det har blivit en skojfrisk filmprodukt, som givetvis inte innehåller några djupsinnigheter men förmår roa desto mera. Det hela utspelas i ett sommarfagert svenskt landskap, och den sommarlätta stämningen är förhärskande, trots de små förtretligheter fröken i egenskap av piga blir utsatt för. En film, som man har odelat nöje av. "Fröken" spelas av Marianne Löf gren, som lagt den rätta aspekten på sin roll, och bland de övriga medverkande lägger man framför allt märke till Ernst Eklund och Hjördis Pettersson, vilken senare con amore framställer en s. k. satkärring av renaste vatten.
Förspelet "Höstdagar på Skansen" ger en serie betagande höstbilder från Hazelius stolta skapelse.
— Cervantes stora komiska roman Don Quijote har givetvis icke kunnat undgå filmens tentakler. En filmatisering av romanen visas för närvarande på Hansabio och denna gång med ingen mindre än storsångaren Sjaljapin som "riddaren av den sorgliga skepnaden". Denna gång sade vi. Tidigare har nämligen det ej mindre berömda "Fyrtornet" kreerat den sinnrike junkerns roll med "Släpvagnen" som väpnaren Sancho, men då gällde det som man förstår en parodi. I den senaste versionen har man emellertid med mera allvar gått till verket för att ge en bild av Cervantes stollige lantjunkare, vilken förläste sig på riddareromaner och beslöt bliva en riddare utan fruktan och tadel, och det måste medges, att man lyckats bra. Man har naturligtvis icke kunnat behandla mera än en bråkdel av romanens innehåll men bl. a. tagit med riddarens strid med fårahjord och väderkvarnar, vilka torde vara de episoder i romanen, som fått en plats för sig i världslitteraturen. Liksom boken för övrigt fått.
En väl regisserad och intressant film. — Reginabiografens film går i äventyrsstil
 och är en uppgörelse mellan polisen och ett rövarband, antagligen i dei{ gamla goda tiden, när det inte gick så städat till i de amerikanska gränstraktema. Det är slagsmål och ritter och mord i massa. Filmens hjälte är Buck Jones, vilken assisteras av sin häst Silver. Mera behöver knappast sägas. —Som förspel visas ett kabaretprogram i Sahara-stil.Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286