19361208 - Landsbygden. Fårö.

Landsbygden.

FÅRÖ, 3 dec.
Sjuttio år fyller den 12 dennes t. hemmansägaren och byggmästaren Karl Ekman, Verkegårda å Fårö. Ekman är en av dessa gamla odalmän, som har haft arbetet till sin glädje. intet har varit omöjligt för honom och städse har han varit villig att räcka en hjälpsam hand, når det helst behövts. Tidigt övertog han fädernehemmet, vilket han jämte sin byggnadsverksamhet skötte utan knot och klagan, trots att efter nuvarande tiders sea orsak funnits till klagan, når sjukdom hemsökte hemmet. Alltid glad gick han sin väg fram. Ekman har även haft tid över för kommunala uppdrag, så var han en följd av år ledamot i skolrådet, besiktningsman vid kommunala byggen och reparationsarbeten, och icke minst då han stoa som roddare å Skårsände livräddningsbåt, där han hade att taga månget nappatag med elementen. Nu har han dragit sig tillbaka, fädernehemmet har han överlämnat till sin äldste son, för att själv njuta sin ålders dagar i lugn och ro. Det är vad vi alla, som känna den gamle hedersmannen, önskar, och säkert skola på bemärkelsedagen många lyckönskningar hitta vägen till hans kära hem. En honnör för 70-åringen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286