19361208 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

ANGA den 7 december.
Skördefest var härförliden anordnad. av Ange kyrkliga syförening 1 folkskolan. Predikant Knut Hedman inledde med bön samt talade över en för tillfället lämplig text Därefter hölls auktion å syföreningens förfärdigade saker, samt för övrigt skänkta produkter av jordbruksalstar. Som auktionist tjänstgjorde predikant Hedman, som med god försäljningsvan skötte klubban. Anga kyrkliga syförening har av föregående års verksamhet skänkt till missionen där det som bäst behövs 180 kronor. Predikant hedman frambar å missionens vägnar ett tack till alla som bidragit till den vackra gåvan och till sist avslöts det hela med bön samt psalmsång.Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286