19361209 - Klinte-Biografen - Johan Ulfstjerna.

Klinte-Biografen - Johan Ulfstjerna.
Gösta Ekman, Birgit Tengroth, Edith Erastoff, Ernst Eklund, Edvin Adolphson, Bullen Berglund o. Björn Berglund.

- en must och en kraft, ja, varför icke en storvulenhet, som svensk film icke haft på mången god dags.
Sv. D.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287