19361209 - HANSA - Fripassagerare.

HANSA - Fripassagerare.
Gösta Ekman, Birgit Tengroth, Edith Erastoff, Ernst Eklund, Edvin De båda glädjespridarna Fyrtornet och Släpvagnen äro här igen.

En festlig fars med skratt på skratt.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287