19361209 - Biograferna.

Biograferna.

Den som någon gång läst Edna Ferbers världsberömda roman "Teaterbåten" bör absolut inte försumma filmversionen, som utmärkt väl kompletterar boken. Man får en god föreställning om dessa "Show boats" på Mississippi, vilka foro från plats till plats längs floden, alltid lika översvallande hjärtligt mottagna av publiken, som dock ibland under dramats gång rycktes med till den grad, att man sköt på boven från läktarna. Just teateerföreställningen ombord är f. ö. en av filmens bästa avsnitt, som visar, att skådespelarkonsten kanske inte var så högt uppdriven hos dessa flodens artister men att kärleken till konsten —hurudan denna än var — brann het i skådespelarnas bröst. Till attraktionerna i filmen höra också de många vackra revy och sångnumren — bara att höra Paul Robeson sjunga "Ol man river" är enligt vår mening entråavgiften värd. Synd bara, att han i övrigt har så litet att göra. De övriga medverkandes prestationer stå också på ett högt plan. "Teaterbåten" rekommenderas.
Filmen går nu på Roxy.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287