19361209 - Landsbrygden. Burgsvik.

Landsbrygden.

BURGSVIK, 7 dec.
Adventfest hade juniorerna i går kväll anordnat i missionssalen härstäd. Som inledning sjöngs en sång, varefter pastor Skogvik, å juniorföreningens vägnar höll ett kort välkomattmförande. Därefter läste en juniorflicka ett poem, juniorerna sjöng en sång och juniorernas talkör utförde en dikt.
Härefter besteg hr Georg Wessman talarstolen och höll ett med kraft framfört föredrag om juniorverksamheten och dess syftemål. Dess motto är: »Frivillig lydna, människokärlek, samt vördnad rör Gud ord». Tal. tog åhörarna med sig till ett vanligt juniormöte och ett juniorläger å Varvsholm sommaren 1935. Tal. slutade med att rikta en vädjan till all ungdom i 13-18 års-åldern att låta inskriva sig som medlemmar i juniorföreningen. Efter föredraget sjöngs en sång, varefter en paus för kaffedrickning följde.
Efter ausen sjöngs en sång, varunder en frivillig kollekt upptogs för juniorverksamheten. Ett poem lästes och talkören utförde ett par nummer. Juniorkören sjöng ännu en sång varefter pastor Skogvik höll en kort predikan med utgång från 130 psalmen 5-6 verserna. En sång sjöngs varefter pastor Skogvik avslöt mötet med hön.
Festen var trots det dåliga vädret besökt av en rätt talrik publik, som med intresse följde programmet, vilket var väl utfört både från juniorers och ledares sida. Juniorverksamheten på platsen är värd det varmaste erkännande.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 December 1936
Nr 287