19361215 - Kustartilleriets förläggning.

Kustartilleriets förläggning.

För uppgörande av lantmäterikartor m. m. för förläggningens ordnande vid Fårösund har marinförvaltningen ställt 1,000 kr. till fortifikations-befälhavarens på Gotland förfogande.Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 December 1936
Nr 292