19361215 - Röda kors-krets även i Stånga.

Röda kors-krets även i Stånga.

En Röda kors-krets har i dagarna bildats även i Stånga och densamma har redan ett medlemsantal av 75 personer. Styrelsen har fått följande sammansättning: folkskollärare Reinh. Dahlgren, ordförande, lärarinnan Ebba Söderlund, sekreterare, fru Ada Hagman, Österlings, kassör, och fru Hilda Svensson, materialförvaltare, samt som övriga ledamöter fruarna Edla Thorén, Malma, och Karin Linder, Herrvide, fröken Astrid Hansson, Herrvide, och köpman Sven H. Svensson.Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 December 1936
Nr 292