19361215 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 14 dec.
En Luciafest, som alltigenom var stämningsfull och tilltalande, hölls här i går kväll i metodistkapellet som intill sista plats upptagits. Festen tog sin början med gemensam psalmsång samt bön och bibelläsning av pest. Thorsén. Vidare föredrogs en versifierad välkomsthälsning och under orgelackompanjemang tågade Luciabruden jämte sex tärnor in i salen under det de sjöngo "S:ta Lucia". Härefter följde en stämningsfull Lucladialog och en av tärnorna deklamerade känsligt och vackert "Lucia", varefter man flyttade sig till det inbjudande kaffebordet, vars håvor nu togos i anspråk. I fortsättningen förekom uppläsning och ett kortare tal av past. Thorsén, som med ledning från ett bibelställe tolkade Luciafirandets symboliska betydelse. Sedan sång utförts av tre stjärngossar visade sig åter Luciaföljet, under strålande ljus och välljudande sång. Festen avslöts så till sist med bön och sång.
Kyrkliga syföreningens anslag ha — vilket meddelas till rättelse av ett tryckfel i gårdagens nummer — under de senaste två åren uppgått till 600 kr. för kyrkans värmeledning och 50 kr. till sjömansvården.Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 December 1936
Nr 292