19361215 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Södra häradsrätten.

Utslag vid sluttinget:

För olaga handel vid torgdagen i Hemse dömdes en modist till 5 dagsböter å 1. krona.

Handlanden Ch. Blomqvists kravmål mot syskonen Larsson angående utlagda rättegångskostnader avdömdes i dag. Blomqvists talan ogillades därvid, och han skall ersätta svarandena för rättegångskostnader med 295 kr. Vid senaste rättegångstillfälle hade åklagaren även yrkat ansvar på B. för smädligt skrivsätt och otillbörligt uppträdande inför rätta. Detta ogillades emellertid av rätten "på grund av den kännedom rätten har om Blomqvists sätt att uppträda".

Den seglivade suggan i Garda har nu äntligen fått sin ändalykt, i det att åklagarens yrkande ogillades. Rätten ansåg nämligen, att svarandena ej gjort sig skyldiga till djurplågeri och att suggans död förorsakats av den onormala hettan m. m. Svarandenas krav på ersättning för inställelser ogillades.

Bilkollisionen i Havdhem mellan bil och cykel avdömdes i dag. Både bilisten och cyklisten ansågod ha gjort sig skyldiga till oförsiktighet och dömdes till vardera 5 dagsböter å resp. kr. 2: 50 och 5:—, varjämte cyklisten tillerkändes hälften av det begärda skadeståndet eller kronor 23: 50.

Med för hög hastighet har en yngling framfört sin motorcykel och han dömdes därför till 1 mån, fängelse, villkorlig dom.

Påkörningen i Tofta. Den lastbilsförare, som vid ett tillfälle körde på en person i Tofta, vilken därvid erhöll en del skador, frikändes i dag av rätten. Ej heller utdömdes något skadestånd.

För utlåning av motbok, vilket dock skett endast i mindre omfattning, dömdes en person till 5 dagsböter tt 1 kr.

För olaglig trafik, huvudsakligen bestående i betkörning, dömdes en handlande och hans syster till vardera 20 dagsböter å 2 kr. samt deras chaufför till 15 dagsböter å 1: 50.
— För liknande förseelse dömdes en annan person till 10 dagsböter å 4 kr.

Bilfylleri är dyrt. Två personer dömdes för fylleri vid framförande av bil, den ene till 2 och den andre till 1 månads fängelse.Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 December 1936
Nr 292