19361217 - Det nya domkapitlet.

Det nya domkapitlet.

Vid igår av domkapitlet företagen sammanräkning av de röster, som avgivits i de särskilda kontrakten vid val den 9 december, har till prästerlig ledamot i domkapitlet utsetts kyrkoherde Adrian Kronqvist i Burs. Till suppleant har utsetts kyrkoherde G. Sjöberg i Klinte efter lottning mellan honom och kyrkoherde H. Carlson i Sanda. Båda hade fått lika röstetal.Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294