19361217 - Kyrkoherdeval i Kräklingbo 7 febr.

Kyrkoherdeval i Kräklingbo 7 febr.

Domkapitlet har bestämt, att provpredikan för kyrkoherdetjänsten i Kräklingbo skall hållas i Kräklingbo kyrka samt att gudstjänsterna i pastoratet å provdagarna skall sammanlysas dit.
Till provdagar ha utsatts för kyrkoadjunkt J. Hoffman den 10 jan. och för komminigter Algot Laurell den 17 jan.
Frågodag blir den 24 jan. och valdag den 7 februari, såvida intet oförutsett inträffar. Till valförrättare har kontraktprosten G. Reuser förordnats med kyrkoherde C. J. Björkander som suppleant.Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294