19361217 - Landsbygden. Dalhem.

Landsbygden.

DALHEM, 16 dec.
Socknens äldste invånare, skräddare Lars Enderberg, Gandarve, avled på tisdagen i sitt hem i den höga åldern av 94 år. Den bortgångne brukade en tid själv gården vid Gandarve, men sedan han vid ganska unga år överlämnat jordbruket till sin styvson, återgick han till skräddareyrket, vilket han utövade linda tills han nådde 80-årsåldern och försvagad syn hindrade honom från att fortsätta. Annars har han till sista tiden bevarat goda krafter och vistades dagligen uppe längre eller kortare tid, tills han tre dagar före sin död insjuknade.
Den bortgångne var en av föregångsmännen för den frikyrkliga verksamheten inom kommunen, och sedan Dalhems friförsamling för femtio år sedan bildades, var han en av de ledande personerna i denna, så länge hans krafter räckte till.
Han sörjes närmast av barnbarn.Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294