19361218 - Godkända vägförslag.

Godkända vägförslag.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har godkänt av civilingenjören H. Sellergren upprättad arbetsplan för omläggning och förbättring av vägarna Havdhems korsgata—Eke kyrka, Havdhems korsgata—avtagsvägen till Lilla Allmungs i Havdhem, Havdhems korsgata—avtagsvägen till Hablingbo vid Sigters i Havdhem, allt inom Gotlands södra vägdistrikt.
Därjämte har styrelsen godkänt av ingenjör Sellergren upprättad plan för omläggning och förbättring av vägen genom Ljugarns samhälle. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295