19361218 - Ersättning för förlorad fiskredskap.

Ersättning för förlorad fiskredskap.

K. m:t har beviljat fiskaren V. Andreasson i Klintegårda, Västkinde, ersättning av statsmedel med 76 kr. för förlorad fiskeredskap. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295